اتاق خبر

اخبار شرکت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش ماناساز آبیک

بازدید جناب مهندس حقیقت از پروژه مجتمع تعمیرگاهی معدن 4 گل گهر سیرجان

۲۷ آذر ۱۳۹۸

بازدید جناب مهندس حقیقت از پروژه مجتمع تعمیرگاهی معدن 4 گل گهر سیرجان

در تاریخ دوشنبه 25 آذر مدیریت عامل محترم شرکت مانا جناب مهندس حقیقت از پروژه مجتمع تعمیرگاهی معدن 4 گل گهرسیرجان بازدید بعمل آوردند.