اتاق خبر

اخبار شرکت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش ماناساز آبیک

بازدید جناب دکتر پورمند و جناب مهندس حقیقت و همچنین جناب مهندس نیازیان از کارگاه طرح فرآوری دولومیت ملایر

۱۲ آبان ۱۳۹۹

بازدید جناب دکتر پورمند و جناب مهندس حقیقت و همچنین جناب مهندس نیازیان از کارگاه طرح فرآوری دولومیت ملایر