اتاق خبر

اخبار شرکت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش ماناساز آبیک

بازدید جناب آقای دکتر قاسمی مدیرعامل محترم بانک پاسارگاد و هیئت همراه از پروژه احداث کارخانه شمش منیزیم همدان

۱۷ اسفند ۱۳۹۹

در مورخ 1399/12/17 بازدید جناب آقای دکتر قاسمی مدیرعامل محترم بانک پاسارگاد و هیئت همراه از پروژه احداث کارخانه شمش منیزیم همدان انجام پذیرفت.