اتاق خبر

اخبار شرکت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش ماناساز آبیک

حضور شرکت ماناساز در نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

۳۱ تير ۱۳۹۸

حضور شرکت ماناساز در نوزدهمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

از غرفه شرکت گسترش ماناساز در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان واقع در نمایشگاه بین المللی تهران سالن 38A غرفه 8 بازدید نمایید.