اتاق خبر

اخبار میدکو

بازدید دکتر پورمند از کارخانه تولید نما، درب و پنجره آلومینیومی و UPVC آلومتاب

۸ خرداد ۱۳۹۸

روز چهارشنبه 8 خرداد ماه 1398 آقای دکتر پورمند از کارخانه تولید نما، درب و پنجره آلومینیومی و UPVC آلومتاب بازدید و وضعیت تولید و پیشرفت این کارخانه را مورد بررسی قرار دادند.

 
  روز چهارشنبه 8 خرداد ماه 1398 آقای دکتر پورمند از کارخانه تولید نما، درب و پنجره آلومینیومی و UPVC آلومتاب بازدید و وضعیت تولید و پیشرفت این کارخانه را مورد بررسی قرار دادند.

شرکت ماناساز آبیک از زیرمجموعه های شرکت میدکو با 2 کارخانه تولید سازه های فلزی سنگین و بتنی و مجتمع تولیدی نما، درب و پنجره آلومینیومی و UPVC آلومتاب مشغول فعالیت می‌باشد.