اتاق خبر

اخبار شرکت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش ماناساز آبیک

بازدید دکتر پورمند از پروژه مجتمع تعمیرگاهی معدن 4 گل گهر سیرجان

۱۸ آذر ۱۳۹۸

بازدید دکتر پورمند از پروژه مجتمع تعمیرگاهی معدن 4 گل گهر سیرجان

 دکتر پورمند(مدیرعامل میدکو) دوشنبه 11 آذر ماه 98 از پروژه مجتمع تعمیرگاهی معدن 4 گل گهر سیرجان بازدید کردند که طی آن روند پیشرفت پروژه به استماع ایشان رسید.