اتاق خبر

اخبار شرکت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش ماناساز آبیک

بازدید دکتر پورمند و هیئت همراه از کارخانه ماناساز آبیک

۲۴ خرداد ۱۳۹۹

در روز چهارشنبه مورخ 99/3/21 جناب آقای دکتر پورمند مدیرعامل محترم میدکو و هیئت همراه از کارخانه ماناساز بازدید بعمل آوردند و روند اجرای پروژه های ساخت و تولید به استعماع ایشان رسید.

شرکت ماناساز آبیک از زیر مجموعه های شرکت میدکو با 2 کارخانه تولید سازه های فلزی سنگین و بتنی و مجتمع تولیدی نما ، درب و پنجره آلومینیومی و UPVC آلومتاب مشغول فعالیت میباشد.