اتاق خبر

اخبار شرکت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش ماناساز آبیک

بازدید دوره ای جناب آقای دکتر پورمند مدیر عامل محترم هلدینگ میدکو و جناب آقای مهندس نیازیان مدیر عامل محترم شرکت ماناساز از پروژه پلنت خشک کن کنسانتره زرند

۷ بهمن ۱۳۹۹

بازدید دوره ای جناب آقای دکتر پورمند مدیر عامل محترم هلدینگ میدکو و جناب آقای مهندس نیازیان مدیر عامل محترم شرکت ماناساز از پروژه پلنت خشک کن کنسانتره زرند