ساخت و نصب سازه و مخازن گندله سازی زرند

نام طرح / پروژه: ساخت و نصب سازه و مخازن گندله سازی زرند
ظرفیت کارخانه /پروژه: 2100 تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: کرمان
تاریخ شروع پروژه: ۱ شهريور ۱۳۹۳