ساخت و نصب اسکلت فلزی سازه کارخانه سیمان العماره عراق

نام طرح / پروژه: ساخت و نصب اسکلت فلزی سازه کارخانه سیمان العماره عراق
ظرفیت کارخانه /پروژه: 1100 تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: العماره- عراق
تاریخ شروع پروژه: ۱ مرداد ۱۳۹۶