پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی سازه کنسانتره سنگان

نام طرح / پروژه: پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی سازه کنسانتره سنگان
ظرفیت کارخانه /پروژه: 6000 تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: سنگان
تاریخ شروع پروژه: ۱ ارديبهشت ۱۳۹۶