پروژه ها

ساخت و نصب سازه و مخازن گندله سازی زرند
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کرمان
 • محصول : ------
 • ظرفیت اسمی ورودی : ------
 • ظرفیت اسمی خروجی : ------
 • میزان اشتغالزایی : ------

میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )

ساخت و نصب ساختمان کوره و ریخته گری فروسیلیس غرب پارس
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : همدان
 • محصول : ------
 • ظرفیت اسمی ورودی : ------
 • ظرفیت اسمی خروجی : ------
 • میزان اشتغالزایی : ------

میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )

ساخت و نصب اسکلت فلزی سازه کارخانه سیمان العماره عراق
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : العماره- عراق
 • محصول : ------
 • ظرفیت اسمی ورودی : ------
 • ظرفیت اسمی خروجی : ------
 • میزان اشتغالزایی : ------

میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )

ساخت و نصب اسکلت فلزی سوله ذغال شویی طبس
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : طبس
 • محصول : ------
 • ظرفیت اسمی ورودی : ------
 • ظرفیت اسمی خروجی : ------
 • میزان اشتغالزایی : ------

میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )

ساخت و نصب سوله دراگون -BAT
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : اشتهارد
 • محصول : ------
 • ظرفیت اسمی ورودی : ------
 • ظرفیت اسمی خروجی : ------
 • میزان اشتغالزایی : ------

میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )

ساخت و نصب پروژه خردایش مجدد سیرجان
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کرمان
 • محصول : ------
 • ظرفیت اسمی ورودی : ------
 • ظرفیت اسمی خروجی : ------
 • میزان اشتغالزایی : ------

میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )

ساخت و نصب سازه های پروژه گندله سازی بوتیا
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : کرمان
 • محصول : ------
 • ظرفیت اسمی ورودی : ------
 • ظرفیت اسمی خروجی : ------
 • میزان اشتغالزایی : ------

میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )

احداث مجتمع تعمیرگاهی معدن شماره 4 گل گهر سیرجان
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : سیرجان-کرمان
 • محصول : ------
 • ظرفیت اسمی ورودی : ------
 • ظرفیت اسمی خروجی : ------
 • میزان اشتغالزایی : 40

میزان پیشرفت پروژه ( 96 درصد )

احداث کارخانه 12000 تنی شمش منیزیم غرب پارس
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : ملایر -همدان
 • محصول : ------
 • ظرفیت اسمی ورودی : ------
 • ظرفیت اسمی خروجی : ------
 • میزان اشتغالزایی : 20

میزان پیشرفت پروژه ( 21 درصد )

اجرای ابنیه و ساخت و نصب اسکلت فلزی آبگیری از باطله کنسانتره فولاد زرند فولاد زرند
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : زرند-کرمان
 • محصول : ------
 • ظرفیت اسمی ورودی : ------
 • ظرفیت اسمی خروجی : ------
 • میزان اشتغالزایی : 50

میزان پیشرفت پروژه ( 73 درصد )

پروژه مجتمع تعمیرگاهی معدن کارآوران زرند
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : ------
 • محصول : ------
 • ظرفیت اسمی ورودی : ------
 • ظرفیت اسمی خروجی : ------
 • میزان اشتغالزایی : 40

میزان پیشرفت پروژه ( 8 درصد )

پروژه انتقال کک گداخته زرند کرمان
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : زرند-کرمان
 • محصول : ------
 • ظرفیت اسمی ورودی : ------
 • ظرفیت اسمی خروجی : ------
 • میزان اشتغالزایی : 20

میزان پیشرفت پروژه ( 5 درصد )

پروژه پلنت خشک کن کنسانتره زرند کرمان
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : زرند-کرمان
 • محصول : ------
 • ظرفیت اسمی ورودی : ------
 • ظرفیت اسمی خروجی : ------
 • میزان اشتغالزایی : 20

میزان پیشرفت پروژه ( 1 درصد )

پروژه دیوار پیش ساخته فولاد سیرجان ایرانیان
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : سیرجان-کرمان
 • محصول : ------
 • ظرفیت اسمی ورودی : ------
 • ظرفیت اسمی خروجی : ------
 • میزان اشتغالزایی : 10

میزان پیشرفت پروژه ( 67 درصد )

پروژه مخزن ذخیره آب فولاد سیرجان ایرانیان
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : سیرجان-کرمان
 • محصول : ------
 • ظرفیت اسمی ورودی : ------
 • ظرفیت اسمی خروجی : ------
 • میزان اشتغالزایی : 10

میزان پیشرفت پروژه ( 76 درصد )

پروژه ایستگاه پمپاژ فولاد سیرجان ایرانیان
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : سیرجان-کرمان
 • محصول : ------
 • ظرفیت اسمی ورودی : ------
 • ظرفیت اسمی خروجی : ------
 • میزان اشتغالزایی : 10

میزان پیشرفت پروژه ( 28 درصد )