آقای ابوالحسن نیازیان

  • آقای ابوالحسن نیازیان

  • سمت: عضو هیأت مدیره و مدیر عامل

  • ایمیل : info@manasaz.midhco.com

  • تلفن : 88175357

  • دورنگار : 88174930

سوابق تحصیلی

 


کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی MBA

 

 


سوابق مدیریتی

تجارب و مسوولیت ها
پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت توسعه ساخت و نصب گسترش ماناساز آبیک 95 تا کنون
مدیر پروژه و مدیر ساخت شرکت ساختمانی گسترش مانا 91 94
مدیر فنی و مدیر پروژه شرکت جهاد توسعه منابع آب 77 91
هیأت مدیره و رئیس کارگاه شرکت نوین سازان راه ساز 74 77