تجهیزات و ماشین آلات

تجهیزات و ماشین آلات

ردیف نام دستگاه تعداد
1

لودر هپکو 44

1 دستگاه
2

ترا گریدر فرگوسن

1دستگاه
3

ترا لودر رومانی

1 دستگاه
4

 ولوو کشنده 12n

3 دستگاه
5

کمپرسی بنز19*21

1دستگاه
6

بچینگ پلانت 1 متری

2دستگاه
7

دامپر ارین

2 دستگاه
8

دامپر لیستر

1دستگاه
9

دامپر لیپر

1دستگاه
10

دستگاه جدول زن

1دستگاه
11

دستگاه کفپوش زن

1دستگاه
12

تاور کرین 8 تن

1دستگاه
13

جرثقیل 15 تن دروازه ای جنوبی

2دستگاه
14

جرثقیل 10 تن سقفی

2دستگاه
15

جرثقیل 3 تن سقفی

2دستگاه
16

لیفتراک 10 تن helly

1دستگاه
17

جرثقیل 25 تن p&h

2دستگاه
18

جرثقیل بنز 10 تن 911

1 دستگاه
19

بچینگ 0/5 متری

2دستگاه
20

پمپ بتن زمینی

1دستگاه
21

دستگاه خم و خاموت زن

5دستگاه
22

دستگاه برش میلگرد

1دستگاه
23

تراک میکسر

2دستگاه
24

ژنراتور

2دستگاه