اتاق خبر

اخبار شرکت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش ماناساز آبیک

حضور کارخانه آلومتاب در یازدهمین نمایشگاه بین المللی دروپنجره و صنایع وابسته

۲۴ تير ۱۳۹۸

حضور کارخانه آلومتاب در یازدهمین نمایشگاه بین المللی دروپنجره و صنایع وابسته

حضور کارخانه آلومتاب در یازدهمین نمایشگاه بین المللی دروپنجره و صنایع وابسته 18 تا 21 تیرماه 1398 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران