اتاق خبر

اخبار شرکت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش ماناساز آبیک

بازدید جناب آقای مهندس نیازیان مدیر عامل محترم شرکت ماناساز از گارگاه مجتمع تعمیرگاهی معدن کارآوران زرند

۷ بهمن ۱۳۹۹

بازدید دوره ای جناب آقای مهندس نیازیان مدیر عامل محترم شرکت ماناساز از گارگاه مجتمع تعمیرگاهی معدن کارآوران زرند