اتاق خبر

اخبار شرکت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش ماناساز آبیک

بازدید اعضای محترم هیئت مدیره شرکت ماناساز از کارخانه آبیک

۲۰ بهمن ۱۳۹۹

بازدید اعضای محترم هیئت مدیره شرکت ماناساز از کارخانه آبیک مورخ ۹۹/۱۱/۱۵