اتاق خبر

اخبار شرکت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش ماناساز آبیک

بازدید نماینده محترم استان قزوین از کارخانه آبیک

۲۰ بهمن ۱۳۹۹

بازدید نماینده محترم استان قزوین و آبیک، جناب آقای دکتر سیاهکل و مدیران منطقه (مدیریت محترم پخش و پالایش، مدیریت محترم آب منطقه‌ای، مدیریت محترم برق منطقه‌ای قزوین، مدیریت محترم صمت استان) از کارخانه آبیک