اتاق خبر

اخبار شرکت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش ماناساز آبیک

بازدید مدیران شرکت ماناساز از پروژه کارخانه شمش منیزیم همدان

۳ دي ۱۴۰۱

بازدید مدیران شرکت ماناساز مرداد ماه 1401 از پروژه کارخانه شمش منیزیم همدان