اتاق خبر

اخبار شرکت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش ماناساز آبیک

افتتاحیه کوره سالن احیا و تولید منیزیم

۲۱ دي ۱۴۰۱

ﺑﻬﺮﻩ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﺯ ﯾﮏ ﮐﻮﺭﻩ ﺍﺯ ﺳﺎﻟﻦ ﺍﺣﯿﺎ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ در مجتمع تولید شمش منیزیم شرکت فروسیلیس غرب پارس توسط مدیرعامل محترم هلدینگ میدکو جناب آقای دکتر پورمند و هیئت همراه در تاریخ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ 21  ﺩﯼ 1401 انجام شد.

لازم به ذکر است ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻤﺶ ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ٤ ﻫﮑﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﻤﺪﺍﻥ - ﺷﻬﺮﮎ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺟﻮﮐﺎﺭ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ 6000 ﺗﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ توسط شرکت ماناساز ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 1397 ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮﺭﺍﮎ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻡ ، ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺳﺎﺯﯼ ﻭ... ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.