اتاق خبر

اخبار شرکت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش ماناساز آبیک

بازدید دکتر پورمند از پروژه مجتمع فروسیلیس غرب پارس

۲۷ آذر ۱۳۹۸

بازدید دکتر پورمند از پروژه مجتمع فروسیلیس غرب پارس

آقای دکتر پورمند مدیریت محترم عامل هلدینگ میدکو  و هیئت همراه روز پنجشنبه 21 آذر ماه از مجتمع فروسیلیس غرب پارس بازدید بعمل آوردند و طی گزارشی روند پیشرفت پروژه به استماع ایشان رسید.