اتاق خبر

اخبار شرکت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش ماناساز آبیک

بازدید جناب آقای مهندس پورمجاهد معاونت محترم هماهنگی و امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری همدان از پروژه شمش منیزیم همدان

۲۹ خرداد ۱۴۰۰

در مورخ 1400/3/3  جناب آقای مهندس پورمجاهد معاونت محترم هماهنگی و امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری همدان از پروژه شمش منیزیم همدان بازدید و گزارشی از روند پروژه به سمع ایشان رسید.