اتاق خبر

اخبار شرکت توسعه ساخت و نصب صنایع بتنی و فلزی گسترش ماناساز آبیک

بازدید جناب آقای مهندس سید سعید شاهرخی استاندار محترم همدان و تیم همراه از کارگاه احداث کارخانه تولید شمش منیزیم همدان

۲۹ خرداد ۱۴۰۰

در مورخ 1400/3/10 بازدید جناب آقای مهندس سید سعید شاهرخی استاندار محترم همدان و تیم همراه از کارگاه احداث کارخانه تولید شمش منیزیم همدان