نما در و پنجره

نما در و پنجره

نما در و پنجره

آلومینیوم ترمال بریک و نرمال:

 • در و پنجره لولایی

 • دروپنجره کشویی

 • دروپنجره فولکس واگنی

 • پنجره های محوری

 • دروپنجره منحنی

 • سیستم های ترکیبی

نما:

 • فریم لس

 • کرتین وال

 • اسپایدر

u.p.v.c:

 • دروپنجره لولایی

 • دروپنجره کشویی

 • دروپنجره فولکس واگنی

 • پنجره های محوری

پارتیشن:

 • آلومینیوم

 • u.p.v.c

انواع کانکس اداری،مسکونی،نگهبانی،کارگاهی

انواع ساختمان پیش ساخته

ساخت ساب فریم و زیرساخت های آهنی پنجره و نما