ساخت و نصب سوله دراگون -BAT

نام طرح / پروژه: ساخت و نصب سوله دراگون -BAT
ظرفیت کارخانه /پروژه: 1000 تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: اشتهارد
تاریخ شروع پروژه: ۱۵ تير ۱۳۹۴