ساخت و نصب پروژه خردایش مجدد سیرجان

نام طرح / پروژه: ساخت و نصب پروژه خردایش مجدد سیرجان
ظرفیت کارخانه /پروژه: 1000 تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: کرمان
تاریخ شروع پروژه: ۱ شهريور ۱۳۹۵