ساخت و نصب اسکلت فلزی سازه ورزشگاه فوتبال شیراز

نام طرح / پروژه: ساخت و نصب اسکلت فلزی سازه ورزشگاه فوتبال شیراز
ظرفیت کارخانه /پروژه: 1500 تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: شیراز
تاریخ شروع پروژه: ۳۰ تير ۱۳۹۸