احداث مجتمع تعمیرگاهی معدن شماره 4 گل گهر سیرجان

نام طرح / پروژه: احداث مجتمع تعمیرگاهی معدن شماره 4 گل گهر سیرجان
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: سیرجان-کرمان
تاریخ شروع پروژه: ۲۰ دي ۱۳۹۷
میزان اشتغالزایی: 40