احداث کارخانه 12000 تنی شمش منیزیم غرب پارس

نام طرح / پروژه: احداث کارخانه 12000 تنی شمش منیزیم غرب پارس
ظرفیت کارخانه /پروژه: 12000تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: ملایر -همدان
تاریخ شروع پروژه: ۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
میزان اشتغالزایی: 20