اجرای ابنیه و ساخت و نصب اسکلت فلزی آبگیری از باطله کنسانتره فولاد زرند فولاد زرند

نام طرح / پروژه: اجرای ابنیه و ساخت و نصب اسکلت فلزی آبگیری از باطله کنسانتره فولاد زرند فولاد زرند
ظرفیت کارخانه /پروژه: ۱۴۰۰ تن اسکلت فلزی و ۴۳۰۰ متر مکعب بتن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: زرند-کرمان
تاریخ شروع پروژه: ۱ تير ۱۳۹۹
میزان اشتغالزایی: 50