پروژه پلنت خشک کن کنسانتره زرند کرمان

نام طرح / پروژه: پروژه پلنت خشک کن کنسانتره زرند کرمان
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: زرند-کرمان
تاریخ شروع پروژه: ۱۲ آبان ۱۳۹۹
میزان اشتغالزایی: 20