پروژه دیوار پیش ساخته فولاد سیرجان ایرانیان

نام طرح / پروژه: پروژه دیوار پیش ساخته فولاد سیرجان ایرانیان
ظرفیت کارخانه /پروژه: 1600متر
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: سیرجان-کرمان
تاریخ شروع پروژه: ۱ تير ۱۳۹۹
میزان اشتغالزایی: 10