پروژه مخزن ذخیره آب فولاد سیرجان ایرانیان

نام طرح / پروژه: پروژه مخزن ذخیره آب فولاد سیرجان ایرانیان
ظرفیت کارخانه /پروژه: 5000مترمکعب
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: سیرجان-کرمان
تاریخ شروع پروژه: ۱ شهريور ۱۳۹۸
میزان اشتغالزایی: 10