طراحی،تهیه و نصب سوله و سایبان فولاد سیرجان

نام طرح / پروژه: طراحی،تهیه و نصب سوله و سایبان فولاد سیرجان
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: سیرجان کرمان
تاریخ شروع پروژه: ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
نام مشاور: معیار صنعت خاورمیانه
کارفرما: فولاد سیرجان ایرانیان
وضعیت پروژه: جاری
توضیحات :

احداث سوله اسکلت فلزی به متراژ 3200 مترمربع، و ساختمان اداری به متراژ 210 مترمربع