احداث مخازن بنتونیت گندله سازی فولاد سیرجان

نام طرح / پروژه: احداث مخازن بنتونیت گندله سازی فولاد سیرجان
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: سیرجان کرمان
تاریخ شروع پروژه: ۲۰ فروردين ۱۴۰۱
نام مشاور: معیار صنعت خاورمیانه
کارفرما: ایمیکو
وضعیت پروژه: در حال رفع پانچ
توضیحات :

نصب 355 تن اسکلت فلزی، 2100 مترمربع پوشش فلزی و 700 مترمکعب خاکبرداری