ساخت و نصب ساختمان کوره و ریخته گری فروسیلیس غرب پارس

نام طرح / پروژه: ساخت و نصب ساختمان کوره و ریخته گری فروسیلیس غرب پارس
ظرفیت کارخانه /پروژه: 1000 تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: همدان
تاریخ شروع پروژه: ۱ دي ۱۳۹۴