ساخت و نصب اسکلت ساختمان ستادی اداری هلال احمر ارومیه

نام طرح / پروژه: ساخت و نصب اسکلت ساختمان ستادی اداری هلال احمر ارومیه
ظرفیت کارخانه /پروژه: 1500 تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: ارومیه
تاریخ شروع پروژه: ۱ بهمن ۱۳۹۰