نصب اسکلت فلزی سازه مجتمع تجاری – اداری همیلا

نام طرح / پروژه: نصب اسکلت فلزی سازه مجتمع تجاری – اداری همیلا
ظرفیت کارخانه /پروژه: 18000 تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: تهران
تاریخ شروع پروژه: ۱ تير ۱۳۹۵