ساخت و نصب اسکلت فلزی سوله ذغال شویی طبس

نام طرح / پروژه: ساخت و نصب اسکلت فلزی سوله ذغال شویی طبس
ظرفیت کارخانه /پروژه: 600تن
موقعیت جغرافیایی محل پروژه: طبس
تاریخ شروع پروژه: ۱ خرداد ۱۳۹۴