پروژه ها

ساخت و نصب اسکلت ساختمان ستادی اداری هلال احمر ارومیه
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : ارومیه
 • محصول : ------
 • ظرفیت اسمی ورودی : ------
 • ظرفیت اسمی خروجی : ------
 • میزان اشتغالزایی : ------

میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )

نصب اسکلت فلزی سازه مجتمع تجاری – اداری همیلا
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : تهران
 • محصول : ------
 • ظرفیت اسمی ورودی : ------
 • ظرفیت اسمی خروجی : ------
 • میزان اشتغالزایی : ------

میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )

ساخت و نصب اسکلت فلزی برج های دوقلو بادامستان
 • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : قزوین
 • محصول : ------
 • ظرفیت اسمی ورودی : ------
 • ظرفیت اسمی خروجی : ------
 • میزان اشتغالزایی : ------

میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )