پروژه ها

ساخت و نصب اسکلت فلزی سازه ورزشگاه فوتبال شیراز
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : شیراز
  • محصول : ------
  • ظرفیت اسمی ورودی : ------
  • ظرفیت اسمی خروجی : ------
  • میزان اشتغالزایی : ------

میزان پیشرفت پروژه ( پایان یافته )