پروژه ها

پروژه ساخت و نصب اسکلت فلزی سازه کنسانتره سنگان
  • موقعیت جغرافیایی محل پروژه : سنگان
  • محصول : ------
  • ظرفیت اسمی ورودی : ------
  • ظرفیت اسمی خروجی : ------
  • میزان اشتغالزایی : ------

میزان پیشرفت پروژه ( 94 درصد )